کامیاران سازه ماندگار

شرکت کامیاران سازه ماندگار با مدیریت مهندس عباس محرابی دارای گرید (رتبه) پیمانکاری آب و ابنیه و ساختمان از معاونت راهبردی ریاست جمهوری می باشد .